POLITIKA E PRIVATËSISË

Emrat Më Të Mirë Për Fëmijë

P CONRMBAJTJA

 1. Politika e privatësisë (Jashtë BE)
 2. Politika e cookies (Jashtë BE)
 3. Njoftim mbi privatësinë për banorët e Kalifornisë
 4. Politika e privatësisë për përdoruesit e BE-së
 5. Politika e cookies për Përdoruesit e BE-së
POLITIKA E PRIVATIS (JASHT THE BE-së)

Data e hyrjes në fuqi: 25 maj 2018PREZANTIMI

Hundeshagen Digital Media, LLC d / b / a Hundeshagen Industries, filialet e saj dhe filialet ( 'Hundeshagen' , 'ne' ose 'ne' ) vlerëson privatësinë e përdoruesve dhe pajtimtarëve tanë. Ne përpiqemi të jemi transparentë në lidhje me mënyrën se si ne mbledhim dhe përdorim informacionin tuaj, për të mbajtur informacionin tuaj të sigurt dhe për t'ju siguruar zgjedhje domethënëse. Kjo politikë e privatësisë ( 'Politika' ) përshkruan praktikat e privatësisë për www.pamperedpeopleny.com faqja e internetit ( 'Site' ), të cilat janë në pronësi dhe operohen nga Hundeshagen. Kjo politikë ka për qëllim t'ju ndihmojë të kuptoni se cilat informacione janë mbledhur nga Hundeshagen, pse ne i mbledhim ato dhe çfarë bëjmë me to.Kjo politikë zbatohet për praktikat tona të informacionit në internet për Faqen në lidhje me të gjithë përdoruesit, me përjashtim të përdoruesve brenda Bashkimit Evropian. Kjo politikë nuk zbatohet për të dhënat personale të mbledhura përmes faqeve të internetit të palëve të treta ose aplikacioneve, duke përfshirë faqet e internetit në të cilat mund të përdorni përmes faqes. Ato faqe dhe aplikacione mund të kenë politikat e tyre të privatësisë, të cilat ju inkurajojmë t'i lexoni përpara se të siguroni ndonjë informacion personal mbi ose përmes tyre. Disa oferta në faqen tonë, mund të kenë njoftime shtesë në lidhje me praktikat dhe zgjedhjet e informacionit. Ju lutemi lexoni ato zbulime shtesë të privatësisë për të kuptuar se si ato mund të zbatohen për ju.

Ju lutemi lexoni me kujdes këtë politikë për të kuptuar politikat dhe praktikat tona në lidhje me informacionin tuaj dhe mënyrën se si ne do ta trajtojmë atë. Nëse nuk jeni dakord me politikat dhe praktikat tona, mos përdorni Sajtin. Duke përdorur sitin, ju jeni dakord me këtë politikë. Kjo politikë mund të ndryshojë herë pas here. Përdorimi juaj i vazhdueshëm i Faqes pasi të bëjmë ndryshime konsiderohet se është pranimi i atyre ndryshimeve, kështu që ju lutemi kontrolloni rregullisht Politikën për azhurnime.

FILMIJT NNDN MOSHN 13

Faqja nuk është e destinuar për fëmijë nën 13 vjeç dhe ne nuk mbledhim me vetëdije informacione personale nga fëmijët nën 13. Nëse mësojmë se kemi mbledhur ose kemi marrë informacione personale nga një fëmijë nën 13 vjeç pa verifikimin e pëlqimit të prindërve, ne do të fshijmë atë informacion. Nëse besoni se mund të kemi ndonjë informacion nga ose për një fëmijë nën 13 vjeç, ju lutemi na kontaktoni në privatësia@pamperedpeopleny.com .INFORMACIONET I MBLEDHIM DHE SI I MBLEDHIM

Ne mund të mbledhim informacion nga dhe rreth jush kur bashkëveproni dhe përdorni Faqen. Ky informacion mund të përfshijë informacione personale (p.sh. emrin, adresën e postës elektronike, adresën postare, numrin e telefonit dhe çdo detaj tjetër të kontaktit), informacionin teknik (p.sh. adresën IP, llojin e shfletuesit, identifikuesin e pajisjes) dhe informacionin e përdorimit (p.sh. faqet e internetit që vizitoni, reklamat që klikoni në) Ne mund t'i kombinojmë këto lloje të informacioneve së bashku, dhe kolektivisht t'i referohemi të gjitha këtyre informacioneve në këtë Politikë të Privatësisë 'Informacione' . Informacioni mund të mblidhet siç përshkruhet më poshtë dhe përmes përdorimit të cookies, fenerëve të internetit, pikselëve dhe teknologjive të tjera të ngjashme nga ne ose nga kompani të tjera në emrin tonë. Më poshtë është lloji i informacionit që mund të mbledhim:

Informacion që Ju Na Jepni.
 • kur regjistroheni ose përdorni këto Sajt, ose regjistroheni në ndonjë shërbim në Sajt, ne mund t'ju kërkojmë të siguroni informacione personale me të cilat mund të identifikoheni, të tilla si emri, adresa postare, adresa e postës elektronike, numri i telefonit ose ndonjë detaje të tjera të kontaktit.
 • kur përdorni Sajtin për të komunikuar me të tjerët ose për të postuar, ngarkuar, shfaqur ose ruajtur ndonjë përmbajtje të tillë si komente, foto, video, email, bashkëngjitje, hyrje zëri dhe përmbajtje tjetër të gjeneruar nga ju (kolektivisht, 'Kontributet e Përdoruesit') në publik zonat e faqes. Kontributet tuaja të Përdoruesit mund të transmetohen te të tjerët dhe ne nuk mund të kontrollojmë veprimet e palëve të treta me të cilat mund të zgjidhni të ndani Kontributet tuaja të Përdoruesit. Ne gjithashtu nuk mund të parandalojmë përdorimin e mëtejshëm të këtij informacioni pasi të bëhet publik.
 • ne mund t'ju kërkojmë të siguroni Informacion kur hyni në një konkurs ose në lotari të sponsorizuara nga ne ose t'i përgjigjeni sondazheve që ne mund t'i postojmë dhe t'ju kërkojmë t'i plotësoni në Sajt.
 • kur komunikoni me ne për të raportuar një problem me Faqen, ose ndonjë pyetje tjetër të përgjithshme. Ne mund të mbajmë shënime dhe kopje të korrespondencës suaj (përfshirë adresat e postës elektronike, numrat e telefonit dhe çdo informacion tjetër personal që keni dhënë).
 • kur regjistroheni për ndonjë shërbim të paguar ose vendosni ndonjë porosi në sit, ne mund të mbajmë detaje të transaksioneve që kryeni përmes faqes dhe përmbushjen e ndonjë porosie (vini re se mund t'ju kërkohet të siguroni informacion financiar para se të vendosni një porosi përmes Faqes).
 • kur përndryshe përdorni Sajtin, të tilla si për pyetje kërkimi, histori shikimi, pamje faqe, shikimin e përmbajtjes që ne bëjmë të disponueshëm, ose instalimin e ndonjë prej shtojcave tona.
Informacion teknik, përdorues dhe analitik.

Ne mund të mbledhim informacione të caktuara teknike dhe të përdorimit kur përdorni Faqen tonë, të tilla si lloji i pajisjes, shfletuesi dhe sistemi operativ që po përdorni, identifikuesi unik i pajisjes, adresa IP, cilësimet e pajisjes dhe shfletuesit, faqet e internetit që vizitoni, përfshirë informacionin në lidhje me si bashkëveproni me Faqen tonë dhe ato të partnerëve tanë të palëve të treta dhe informacionin që na lejon të njohim dhe shoqërojmë aktivitetin tuaj në të gjithë pajisjet dhe Faqen. Ne mund ta njohim pajisjen tuaj për t'ju ofruar përvoja të personalizuara dhe reklama në pajisjet që përdorni. Shihni tonat Politika e cookies seksioni për më shumë informacion se si mund t'i përdorim këto teknologji për të mbledhur këtë informacion.

Ju mund të jeni në gjendje të përdorni akseset e sitit përmes komuniteteve të palëve të treta, forumeve dhe faqeve të mediave sociale, shërbimeve, shtojcave dhe aplikacioneve ('Social Media Sites'). Cilësimet tuaja të privatësisë në Sites të tilla të Mediave Sociale, si dhe politikat e tyre përkatëse të privatësisë, do të përcaktojnë informacionin personal dhe informacionin tjetër që mund të ndahet me ne, ose të merret nga ne përmes teknologjive të ndjekjes së mediave sociale, kur të hyni në Sajt, dhe mund të jetë të mbledhura dhe të përdorura nga këto site të mediave sociale. Kur lejohet nga ligji, duke siguruar këtë informacion ose duke ndërvepruar ndryshe me faqet tona përmes faqeve të mediave sociale, ju pranoni të përdorni informacionin tonë nga faqja e mediave sociale në përputhje me këtë politikë të privatësisë.Informacioni i vendndodhjes. Ne mbledhim informacione në kohë reale në lidhje me vendndodhjen tuaj, të tilla si vendi juaj, kur ju i jepni ato ose përmes informacionit të pajisjes (të tilla si një adresë IP), ose vendndodhjen e pajisjes suaj kur hyni në Sajt me pajisjen tuaj celular.

SI P USRDORIM INFORMACIONIN TUAJ

Ne përdorim Informacione që ne mbledhim për ju ose që na i siguroni për qëllimet e përshkruara në këtë politikë ose të zbuluara në kohën e mbledhjes ose me pëlqimin tuaj, përfshirë për qëllimet e mëposhtme:

 • Siguroni ose analizoni përdorimin tuaj të Faqes dhe përmbajtjen e saj, produktet, programet dhe shërbimet.
 • Përmbushni kërkesat tuaja dhe çdo qëllim tjetër për të cilin ju e ofroni atë, duke përfshirë komunikimin me ju në lidhje me blerjet ose transaksionet tuaja.
 • Jepni njoftime në lidhje me llogarinë ose pajtimin tuaj.
 • Dërgoni informacione rreth promovimeve, ofertave dhe veçorive të sitit.
 • Ju njoftojmë kur fitoni një nga konkurset ose lotaritë tona.
 • Ju njoftojmë kur azhurnimet e sitit janë në dispozicion, dhe për ndryshimet në çdo produkt ose shërbim që ne ofrojmë ose ofrojmë megjithë atë.
 • Siguroni, zhvilloni, mirëmbani, personalizoni, mbroni dhe përmirësoni përvojën tuaj dhe ofertat tona në Sajt.
 • Vlerësoni madhësinë e audiencës dhe modelet e përdorimit.
 • Ruani informacione në lidhje me preferencat tuaja, duke na lejuar të rregullojmë Faqen tonë në përputhje me interesat tuaja individuale.
 • Shpejtoni kërkimet tuaja.
 • Mbroni kundër, identifikoni dhe parandaloni mashtrimet dhe aktivitete të tjera të paligjshme
 • Ju njohin kur përdorni Sajtin.
 • Ofroni, tregtoni dhe reklamoni produkte, programe dhe shërbime nga ne dhe anëtarët tanë, partnerët e biznesit dhe zgjidhni palët e treta që mund të jenë me interes për ju. Ne gjithashtu mund të përdorim informacionin që mbledhim për të shfaqur reklama në audiencën e synuar të reklamuesve tanë.
 • Kryeni detyrimet tona dhe zbatoni të drejtat tona që burojnë nga çdo kontratë e lidhur midis jush dhe nesh, përfshirë faturimin dhe mbledhjen.
 • Zbuloni, hetoni dhe parandaloni aktivitetet në sitin tonë që mund të shkelin kushtet tona, mund të jenë mashtruese, shkelin të drejtën e autorit ose rregulla të tjera ose që mund të jenë ndryshe të paligjshme, për të qenë në përputhje me kërkesat ligjore dhe për të mbrojtur të drejtat tona dhe të drejtat dhe sigurinë e përdoruesit tanë dhe të tjerët.
SI SHPNDOJM DHE SHPALLNI INFORMACIONIN TUAJ

Ne mund të ndajmë dhe zbulojmë Informacione të grumbulluara dhe të de-identifikuara në lidhje me përdoruesit tanë pa kufizime. Për më tepër, ne mund të ndajmë dhe zbulojmë Informacionet që ne mbledhim, ose ju jepni në mënyrat e mëposhtme ose për ndonjë qëllim tjetër të zbuluar në kohën e mbledhjes:

Me pëlqimin tuaj. Ne mund të zbulojmë Informacionin tuaj kur ju na jepni pëlqimin tuaj për ta bërë këtë.

Ofruesit e Shërbimeve. Kontraktorët tanë, ofruesit e shërbimeve, ofruesit e përmbajtjes dhe palët e tjera të treta që ne përdorim për të mbështetur biznesin tonë mund të kenë akses në Informacion për të ndihmuar në kryerjen e shërbimeve që ata po kryejnë për ne, të tilla si, duke përfshirë: krijimin, mirëmbajtjen, pritjen dhe shpërndarjen e Faqen, produktet dhe shërbimet tona; kryerjen e marketingut, trajtimin e pagesave, postën elektronike dhe përmbushjen e porosisë; administrimi i konkurseve; kryerja e hulumtimeve dhe analizave; dhe shërbimi ndaj klientit.

Pronësia e re. Një blerësi ose një pasardhësi tjetër në rast të bashkimit, zhvendosjes, ristrukturimit, riorganizimit, shpërbërjes ose shitjes ose transferimit të disa ose të gjitha pasurive tona, qoftë si shqetësim i vazhdueshëm ose si pjesë e falimentimit, likuidimit ose procedurave të ngjashme, në cili informacion i mbajtur nga ne në lidhje me Faqen dhe përdoruesit tanë është në mesin e aseteve të transferuara.

Sitet e lidhura. Faqja mund të përmbajë lidhje me faqet e tjera, përfshirë faqet e mediave sociale. Ne mund të integrojmë ndërfaqet e programeve të aplikacioneve të mediave sociale ose shtojcat ('Plug-ins') nga rrjetet sociale, duke përfshirë Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr, Pinterest dhe të tjerët, në faqen tonë. Shtojcat mund të transferojnë informacione rreth jush në platformën përkatëse të Shtojcës pa vepruar nga ju. Ky informacion mund të përfshijë numrin tuaj të identifikimit të përdoruesit të platformës, në cilën faqe në internet jeni dhe më shumë. Bashkëveprimi me një Shtojcë do të transmetojë informacion direkt në rrjetin social të kësaj Shtojce dhe ai informacion mund të jetë i dukshëm nga të tjerët në atë platformë. Shtojcat kontrollohen nga politika e privatësisë së platformës përkatëse dhe jo nga Politika jonë.

Partnerë dhe bashkëpunëtorë. Ne mund të zbulojmë informacione për filialet, partnerët e biznesit dhe palët e treta (p.sh. shitësit me pakicë, reklamuesit, agjencitë e reklamave, rrjetet dhe platformat reklamuese, organizatat kërkimore dhe kompanitë e tjera) praktikat e të cilave nuk janë të mbuluara nga kjo politikë e privatësisë dhe që mund të sigurojë, ofrojnë, përmirësojnë, tregtojnë dhe përndryshe komunikojnë me ju për produktet dhe shërbimet e tyre. Për të mësuar më shumë rreth zgjedhjeve tuaja, ju lutemi shikoni Zgjedhjet tuaja më poshtë. Ne gjithashtu mund të ndajmë informacione të caktuara me palë të treta për t'ju ofruar reklama bazuar në interesat tuaja. Për më shumë informacion, ju lutem shikoni Zgjedhjet e reklamave më poshtë.

Sponzoruesit dhe bashkë-promovimet. Ne ndonjëherë ofrojmë përmbajtje ose programe (p.sh. konkurse, shorte, promovime ose integrime të faqeve të mediave sociale) që sponsorizohen ose bashkë-markohen me palë të treta. Në sajë të këtyre marrëdhënieve, palët e treta mbledhin ose marrin Informacion nga ju kur merrni pjesë në aktivitet. Ne nuk kemi asnjë kontroll mbi përdorimin e këtyre informacioneve nga këto palë të treta. Ne ju inkurajojmë të shikoni zbulimin e privatësisë të ndonjë pale të tretë të tillë për të mësuar në lidhje me praktikat e tyre të të dhënave para se të merrni pjesë në aktivitet.

Qëllimet Ligjore dhe të Zbatimit të Ligjit. Ne mund të zbulojmë Informacionin në përgjigje të procesit ligjor, për shembull në përgjigje të një urdhri gjykate ose një thirrjeje, ose në përgjigje të kërkesës së një agjencie të zbatimit të ligjit. Ne gjithashtu mund t'ua zbulojmë një informacion të tillë palëve të treta: (i) për qëllime të mbrojtjes së mashtrimit dhe zvogëlimit të rrezikut të kredisë, (ii) kur besojmë se është e nevojshme të hetohet, të parandalohet ose të merret masa në lidhje me aktivitetet e paligjshme, (iii) për të zbatuar të drejtat tona që rrjedhin nga çdo kontratë e lidhur midis jush dhe nesh, përfshirë Kushtet e Përdorimit, këtë Politikë dhe për faturimin dhe mbledhjen, (iv) nëse besojmë se zbulimi është i nevojshëm ose i përshtatshëm për të mbrojtur të drejtat, pronën ose sigurinë tonë ose që të klientëve tanë, përdoruesve, kontraktorëve ose të tjerëve, (v) siç kërkohet ndryshe me ligj.

ZGJEDHJET TUAJA

Komunikimet e marketingut dhe ndarja me palët e treta. Ju mund të azhurnoni preferencat tuaja në lidhje me marrjen e disa komunikimeve të marketingut nga ne, dhe ndarjen tonë të informacionit personal me palët e treta. Ju mund ta bëni këtë duke na kontaktuar në privatësia@pamperedpeopleny.com . Ju gjithashtu mund të hiqni dorë nga marrja e komunikimeve të marketingut me email, duke ndjekur udhëzimet e 'çregjistrimit' të dhëna në çdo email që merrni nga ne. Ju gjithashtu mund të rregulloni njoftimet tuaja të shtytjes në pajisjen tuaj celular përmes cilësimeve të pajisjes ose aplikacionit tuaj.

Zgjedhjet e reklamave. Ne mund të punojmë me palë të treta për të prezantuar reklama, dhe të angazhohemi në mbledhjen e të dhënave, raportimin, analizat e faqeve, shpërndarjen e reklamave dhe matjen e përgjigjeve në Faqen tonë dhe në faqet e internetit dhe aplikacionet e palëve të treta me kalimin e kohës. Këto palë të treta mund të përdorin cookies, fenerë web, piksele dhe teknologji të tjera të ngjashme për të kryer këtë aktivitet. Ata gjithashtu mund të marrin informacione në lidhje me faqet e internetit që vizitoni, aplikacionet që përdorni dhe informacione të tjera nga shfletuesit dhe pajisjet tuaja në mënyrë që të paraqesin reklama që mund të përshtaten me interesat tuaja brenda dhe jashtë faqes sonë dhe nëpër platforma të tjera. Ky lloj reklamimi njihet si reklamim i bazuar në interes.

Për më shumë informacion në lidhje me reklamat e bazuara në interes në desktopin tuaj ose në shfletuesin tuaj celular dhe aftësinë tuaj për të hequr dorë nga ky lloj reklamimi nga palë të treta, ju lutem vizitoni Iniciativa e Reklamimit në Rrjet dhe / ose DAA Programi Vetë-Rregullues për Reklamat e Sjelljes në Internet . Për të mësuar më shumë rreth reklamave të bazuara në interes në aplikacionet mobile dhe si të zgjedhni nga ky lloj reklamash nga palë të treta, mund ta vizitoni Zgjedhjet . Ju lutemi vini re se çdo zgjedhje e heqjes dorë që mund të ushtroni përmes këtyre programeve do të zbatohet vetëm për reklamat e bazuara në interes nga palët e treta që zgjidhni por përsëri do të lejojë mbledhjen e të dhënave për qëllime të tjera, të tilla si analitika, kërkimi dhe operacionet. Ju gjithashtu mund të vazhdoni të merrni reklama, por ato reklama mund të jenë më pak të rëndësishme për interesat tuaja.

Të drejtat e privatësisë së Kalifornisë. Seksioni i Kodit Civil të Kalifornisë 1798.83 lejon përdoruesit e faqes sonë që janë banorë të Kalifornisë të kërkojnë informacione të caktuara në lidhje me zbulimin tonë të informacionit personal palëve të treta për qëllimet e tyre të marketingut të drejtpërdrejtë. Për të bërë një kërkesë të tillë, ju lutemi na kontaktoni në privatësia@pamperedpeopleny.com .

Biskota dhe teknologji të tjera. Ne, dhe bashkëpunëtorët tanë, ofruesit e shërbimeve të palëve të treta dhe partnerët e biznesit mund të dërgojmë 'cookies' në kompjuterin tuaj ose të përdorin teknologji të ngjashme për të përmirësuar përvojën tuaj në Internet në faqen tonë dhe përmes reklamave dhe mediave tona në internet dhe aplikacionet mobile.

Cookies janë skedarë të vegjël me tekst që përmbajnë informacione të cilat shkarkohen në pajisjen tuaj kur vizitoni një faqe në internet, përfshirë faqen tonë. Cookies pastaj dërgohen përsëri në domenin origjinal të internetit në vizitat tuaja të mëvonshme në atë domen. Shumica e faqeve të internetit përmbajnë elemente nga fusha të shumta në internet, kështu që kur vizitoni një faqe në internet, shfletuesi juaj mund të marrë cookies nga disa burime. Cookies janë të dobishme sepse lejojnë një faqe në internet të njohë pajisjen e përdoruesit. Cookies ju lejojnë të lundroni në faqet e internetit në mënyrë efikase, të mbani mend preferencat dhe përgjithësisht të përmirësoni përvojën e përdoruesit. Ato mund të përdoren gjithashtu për të përshtatur reklamat me interesat tuaja përmes gjurmimit të shfletimit tuaj në faqet e internetit. Cookie-t e sesionit fshihen automatikisht kur mbyllni shfletuesin tuaj dhe cookie-t e vazhdueshme mbeten në pajisjen tuaj pasi shfletuesi është mbyllur (p.sh. duke kujtuar preferencat tuaja të përdoruesit kur të ktheheni në sit).

Ne gjithashtu mund të përdorim piksele ose 'fenerë uebi' që monitorojnë përdorimin tuaj të faqes sonë. Fenerët e uebit janë skedarë të vegjël elektronikë të integruar në Sajt ose komunikimet tona (p.sh. postat elektronike) që na lejojnë, për shembull, të numërojmë përdoruesit që kanë vizituar ato faqe ose kanë hapur një email ose për statistika të tjera të ngjashme. Ne gjithashtu mund të integrojmë 'Paketat e Zhvillimit të Softuerit' ('SDKs') në aplikacionet tona për të kryer funksione të ngjashme si cookies dhe fenerët e internetit. Për shembull, SDK-të mund të mbledhin informacione teknike dhe të përdorimit, siç janë identifikuesit e pajisjeve mobile dhe ndërveprimet tuaja me Sajtin dhe aplikacionet e tjera të lëvizshme.

Ne mund të përdorim cookies dhe teknologji të tjera për të ndihmuar në njohjen e shfletuesit ose pajisjes suaj, për të ruajtur preferencat tuaja, për të siguruar karakteristika të caktuara të Faqes dhe për të mbledhur informacione në lidhje me ndërveprimet me faqen tonë, përmbajtjen tonë dhe komunikimet tona.

Ne gjithashtu mund të përdorim cookies dhe teknologji të tjera (i) për të siguruar, zhvilluar, mirëmbajtur, personalizuar, mbrojtur dhe përmirësuar Faqen, produktet, programet dhe shërbimet tona dhe për të operuar biznesin tonë, (ii) për të kryer analiza, përfshirë për të analizuar dhe raport mbi përdorimin dhe performancën e faqes sonë dhe materialeve të marketingut, (iii) për të mbrojtur kundër, identifikuar dhe parandaluar mashtrimet dhe aktivitete të tjera të paligjshme, (iv) për të krijuar të dhëna përmbledhëse rreth grupeve ose kategorive të përdoruesve tanë, (v) për të sinkronizuar përdoruesit nëpër pajisje, filiale, partnerë biznesi dhe zgjidhni palët e treta, dhe (vi) për ne dhe partnerët tanë, partnerë biznesi dhe zgjidhni palët e treta për të synuar, ofruar ose treg, produkte, programe ose shërbime. Cookies dhe teknologjitë e tjera gjithashtu lehtësojnë dhe matin performancën e reklamave të shfaqura në ose të shpërndara nga ose përmes nesh dhe / ose rrjeteve ose faqeve të tjera. Duke vizituar Faqen, qoftë si një përdorues i regjistruar apo ndryshe, ju pranoni dhe bini dakord që po na jepni pëlqimin tuaj për të ndjekur aktivitetet tuaja dhe përdorimin tuaj të Faqes përmes teknologjive të përshkruara më sipër, si dhe teknologjive të ngjashme të zhvilluara në të ardhmen , dhe që ne të mund të përdorim teknologji të tilla ndjekjeje në postat elektronike që ju dërgojmë.

Ju mund ta rregulloni shfletuesin tuaj për të refuzuar cookies. Kontrolli i cookies përmes kontrolleve të shfletuesit nuk mund të kufizojë përdorimin tonë të teknologjive të tjera. Ju lutemi konsultohuni me cilësimet e shfletuesit tuaj për më shumë informacion. Sidoqoftë, bllokimi i cookies ose teknologji e ngjashme mund t'ju ndalojë të keni qasje në disa nga përmbajtjet ose veçoritë tona në Sajt. Aktualisht nuk i përgjigjemi sinjaleve Mos Ndjek, sepse një standard i njëtrajtshëm teknologjik nuk është zhvilluar ende. Ne vazhdojmë të rishikojmë teknologjitë e reja dhe mund të miratojmë një standard pasi të krijohet.

Menaxhimi i cookies dhe teknologjive të tjera

Cookie rreptësisht të nevojshme
Këto cookies janë thelbësore në mënyrë që t'ju mundësojnë të lëvizni nëpër sit dhe të përdorni tiparet e saj. Pa këto cookies, shërbimet që ju keni kërkuar (të tilla si lundrimi midis faqeve) nuk mund të sigurohen. Lista e mëposhtme përcakton disa shembuj të këtyre llojeve të cookies:

Burimi i cookies: pamperedpeopleny.com

 • Qëllimi:
  • Ne përdorim të dhënat e ruajtura në këtë cookie për administrimin e sistemit, për të përmirësuar sigurinë dhe për të siguruar hyrjen në funksionalitetin e kërkuar në sit
 • Informacione të mëtejshme: Cookie sesioni (skadon kur shfletuesi është i mbyllur)
Cookies të Performancës

Ne përdorim cookie analitike për të analizuar se si vizitorët tanë përdorin Faqen dhe për të monitoruar performancën e tyre. Kjo na lejon të sigurojmë një përvojë me cilësi të lartë duke personalizuar ofertën tonë dhe duke identifikuar dhe rregulluar shpejt çdo çështje që lind. Për shembull, ne mund të përdorim cookies të performancës për të parë se cilat faqe janë më të njohura, cila metodë e lidhjes midis faqeve është më efektive dhe për të përcaktuar pse disa faqe po marrin mesazhe gabimi. Ne gjithashtu mund t'i përdorim këto cookies për të nxjerrë në pah artikuj ose shërbime të Faqes që ne mendojmë se do t'ju interesojnë bazuar në përdorimin tuaj të Faqes. Informacioni i mbledhur nga këto cookies nuk shoqërohet me informacionin tuaj personal nga ne ose nga kontraktorët tanë dhe përdoret vetëm në formë të përgjithshme dhe të identifikuar. Lista e mëposhtme përcakton disa shembuj të këtyre llojeve të cookies:

Burimi i cookies: Google Analytics

 • Qëllimi:
  • Këto cookies përdoren për të mbledhur informacione në lidhje me mënyrën se si vizitorët përdorin faqen tonë. Ne përdorim informacionin për të përpiluar raporte dhe për të na ndihmuar të përmirësojmë faqen tonë. Cookies mbledhin informacione në një formë anonime, përfshirë numrin e vizitorëve në sit, nga ku vizitorët kanë ardhur në faqe nga faqet dhe faqet që ata vizituan.
 • Informacione të mëtejshme:
  • Klikoni këtu për politikën e privatësisë së Google në lidhje me Google Analytics: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
  • Ju mund të hiqni dorë nga gjurmimi nga Google Analytics duke vizituar: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.
  • Biskota të vazhdueshme.

Burimi i cookies: Mouseflow

 • Qëllimi:
  • Ne përdorim Mouseflow për të kapur informacionin anonim të përdoruesit se si vizitorët e faqes po ndërveprojnë me elementët e faqes. Ne i përdorim këto të dhëna anonime për të dhënë komente për një përvojë të përmirësuar të faqes për përdoruesit.
 • Informacione të mëtejshme:
  • Klikoni këtu për të parë Politikën e Privatësisë së Mouseflow: http://mouseflow.com/privacy/
  • Nëse dëshironi të hiqni dorë, mund ta bëni në https://mouseflow.com/opt-out.
  • Biskota të vazhdueshme.
Cookie funksionaliteti

Ne përdorim cookies për t'ju ofruar funksione të caktuara. Për shembull, shikimi i përmbajtjes video, transmetimet e drejtpërdrejta, ose për të kujtuar zgjedhjet që bëni dhe për të siguruar veçori të përmirësuara dhe më personale. Këto cookies nuk përdoren për të ndjekur shfletimin tuaj në faqet e tjera. Lista e mëposhtme përcakton disa shembuj të këtyre llojeve të cookies:

Burimi i cookies: Kërkimi Google Ajax

 • Qëllimi:
  • Ky cookie siguron një tipar të tipit të tipit të disponueshëm në shiritat nëpër sit. Kjo ofron sugjerime për fjalë kyçe dhe ndihmon në përsosjen e pyetjeve të kërkimit.
 • Informacione të mëtejshme:
  • Cookie sesioni (skadon kur shfletuesi është i mbyllur)
Cookie reklamash

Cookie-t e reklamimit (ose cookies të synuara) mbledhin informacione në lidhje me zakonet e shfletimit të lidhura me pajisjen tuaj dhe përdoren për ta bërë reklamimin më të rëndësishëm për ju dhe interesat tuaja. Këto cookies gjithashtu masin efektivitetin e fushatave reklamuese dhe gjurmojnë nëse reklamat janë shfaqur siç duhet. Lista e mëposhtme përcakton disa shembuj të këtyre llojeve të cookies:

Burimi i cookies: DoubleClick

 • Qëllimi:
  • DoubleClick përdor cookies për të përmirësuar reklamat. Disa aplikacione të zakonshme janë për të synuar reklamat bazuar në atë që është e rëndësishme për një përdorues, për të përmirësuar raportimin mbi performancën e fushatës dhe për të shmangur shfaqjen e reklamave që përdoruesi ka parë tashmë.
 • Informacione të mëtejshme:
  • Klikoni këtu për politikën e privatësisë së Google në lidhje me DoubleClick https://policies.google.com/privacy?hl=en
  • Ju mund të hiqni dorë nga ndjekja nga DoubleClick duke vizituar https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
  • Biskota të vazhdueshme.

Burimi i cookies: Facebook Pixel

 • Qëllimi:
  • Ne përdorim pikselin e Facebook si një mjet për të kuptuar më mirë përdoruesit tanë, për të personalizuar përmbajtjen dhe reklamat, për të siguruar tipare të mediave sociale dhe për të analizuar trafikun në sit. Të dhënat e mbledhura mbeten anonime. Kjo do të thotë që ne nuk mund të shohim të dhënat personale të ndonjë përdoruesi individual. Sidoqoftë, të dhënat e mbledhura ruhen dhe përpunohen nga Facebook.
 • Informacione të mëtejshme:
  • Facebook është në gjendje të lidhë të dhënat me llogarinë tuaj në Facebook dhe të përdorë të dhënat për qëllimet e tyre reklamuese, në përputhje me politikën e tyre të privatësisë të gjetur në: https://www.facebook.com/about/privacy/
  • Nëse dëshironi të hiqni dorë, mund ta bëni në https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/
  • Biskota të vazhdueshme.

Cookies për reklamim mund të përdoren nga faqet e mediave sociale që janë të lidhura nga faqja jonë, siç janë butonat 'Ndaj' ose lojtarët e ngulitur të audios / videos. Këto cookies gjithashtu ofrojnë funksionalitetin e kërkuar. Faqet e tilla të mediave sociale vendosin cookie reklamash si kur vizitoni Faqen tonë ashtu edhe kur përdorni shërbimet e tyre dhe largoheni nga faqja jonë. Praktikat e biskotave të disa prej këtyre faqeve të mediave sociale përcaktohen më poshtë:

AKSESIMI, korrigjimi dhe fshirja e informacionit tuaj

Për të pyetur mbi informacionin personal që ne kemi mbledhur rreth jush në internet nga faqja në të cilën është postuar kjo Rregullore e Privatësisë ose për të korrigjuar një informacion të tillë personal, ju mund të na dërgoni një email në privatësia@pamperedpeopleny.com . Ju mund të kërkoni dhe të merrni heqjen e Kontributeve tuaja të Përdoruesit duke dërguar me email privatësia@pamperedpeopleny.com me kërkesën tuaj dhe duke specifikuar Kontributin e Përdoruesit të veçantë që kërkoni të hiqni. Ne mund të mos pranojmë një kërkesë për të ndryshuar ose fshirë ndonjë informacion nëse besojmë se një veprim i tillë do të shkelte ndonjë ligj ose kërkesë ligjore ose do të bënte që informacioni të ishte i pasaktë. Heqja e Kontributeve tuaja të Përdoruesit nga faqja nuk siguron heqjen e plotë ose gjithëpërfshirëse të Kontributeve të tilla të Përdoruesve nga Sajti pasi kopjet mund të qëndrojnë të shikueshme në faqet e memorizuara dhe të arkivuara ose mund të jenë kopjuar ose ruajtur nga përdoruesit e Faqes të tjera. Ju mund të çabonoheni nga çdo gazetë ose email të ndryshëm promovues në çdo kohë duke klikuar në lidhjet 'çregjistrohuni' të dhëna në komunikime të tilla. Ju nuk mund të hiqni dorë nga komunikimet në lidhje me Faqen, të tilla si verifikimi i llogarisë, konfirmimet e blerjes dhe mesazhet administrative, për sa kohë që jeni regjistruar në sit.

P PRORPUNIMI I INFORMACIONIT TUAJ

Faqja është pritur në Shtetet e Bashkuara. Ne mund të kufizojmë disponueshmërinë e sitit ose të çdo shërbimi ose produkti të përshkruar në sit për çdo person ose zonë gjeografike në çdo kohë. Nëse vendosni të përdorni Faqen nga jashtë Shteteve të Bashkuara, ju e bëni këtë me përgjegjësinë tuaj.

SIGURIA E TAT DHATNAVE

Ne kemi zbatuar masat e duhura teknike dhe organizative për sigurinë e sitit. Fatkeqësisht, transmetimi i informacionit përmes internetit dhe platformave mobile nuk është plotësisht i sigurt. Megjithëse marrim masa mbrojtëse të arsyeshme për të mbrojtur informacionin tuaj personal, ne nuk mund të garantojmë sigurinë e informacionit tuaj personal. Çdo transmetim i informacionit personal përmes internetit është në rrezikun tuaj. Ne nuk jemi përgjegjës për shmangien e cilësimeve të privatësisë ose masave të sigurisë që ne ofrojmë. Siguria dhe siguria e informacionit tuaj varet gjithashtu nga ju. Aty ku ne ju kemi dhënë (ose ku ju keni zgjedhur) një fjalëkalim për të hyrë në pjesë të caktuara të Faqes tonë, ju jeni përgjegjës për mbajtjen konfidenciale të këtij fjalëkalimi. Ju nuk duhet ta ndani fjalëkalimin tuaj me askënd.

NDRYSHIMET N TO POLITIKN TON

Ne mund ta azhurnojmë politikën tonë herë pas here. Ne do t'ju njoftojmë për çdo ndryshim material në këtë Politikë të Privatësisë duke vendosur një njoftim në faqen tonë. Ne ju inkurajojmë që të kontrolloni periodikisht dhe të rishikoni këtë politikë në mënyrë që të jeni të vetëdijshëm për çdo ndryshim të fundit.

SI T CON NA KONTAKTONI

Brenga e privatësisë. Nëse keni ndonjë shqetësim ose ankesë në lidhje me privatësinë në Sajt, ju lutemi na kontaktoni në Hundeshagen Digital Media, LLC., Attn: Çështjet Ligjore, Qendra e Dizajnit Paqësor, Red Building West, 750 N. San Vicente Blvd., Kati i 9-të, Hollywood i Lindjes , CA, 90069, USA ose na dërgoni me email në privatësia@pamperedpeopleny.com . Ne do të bëjmë më të mirën për t'ju përgjigjur në kohën e duhur dhe në mënyrë profesionale në mënyrë që t'u përgjigjemi pyetjeve tuaja dhe të zgjidhim shqetësimet tuaja. © Hundeshagen Digital Media, LLC. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Purpleclover dhe Purpleclover.com janë marka tregtare të Hundeshagen Digital Media, LLC

NJOFTIM P PRR PRONACSI P FORR BANORT E CALIFORNIA

Përditësuar së Fundmi: 1 Janar 2020

Ky njoftim i privatësisë për banorët e kalifornisë shton informacionin që përmbahet në këtë politikë të privatësisë dhe zbatohet vetëm për vizitorët, përdoruesit dhe të tjerët që banojnë në shtetin e Kalifornisë ('konsumatorët' ose 'ju') dhe ofron informacion në lidhje me të drejtat e konsumatorëve nën Akti i Privatësisë së Konsumatorit në Kaliforni i vitit 2018 ('CCPA') dhe disa ligje të tjera të privatësisë në Kaliforni. Çdo term i përcaktuar në CCPA ka të njëjtin kuptim kur përdoret në këtë njoftim.

INFORMACIONET PERSONALE T WE Mbledhim

Ne mbledhim informacione që identifikojnë, lidhen, përshkruajnë, referohen, janë të afta të shoqërohen, ose mund të lidhen në mënyrë të drejtpërdrejtë, drejtpërdrejt ose indirekt, me një konsumator ose pajisje të veçantë ('informacioni personal'). Në veçanti, ne kemi mbledhur kategoritë e mëposhtme të informacionit personal në lidhje me konsumatorët brenda dymbëdhjetë (12) muajve të fundit:

 • Internet ose aktivitet tjetër i ngjashëm i rrjetit (të tilla si historia e shfletimit)
 • Të dhënat e vendndodhjes (të tilla si vendndodhja e saktë e pajisjes tuaj)

Informacioni personal nuk përfshin:

 • Informacion i disponueshëm publikisht nga të dhënat e qeverisë.
 • De-identifikohen ose grumbullohen informacionet e konsumatorit.
 • Informacioni i përjashtuar nga fushëveprimi i CCPA, si:
  • informacione shëndetësore ose mjekësore të mbuluara nga Akti i Transportueshmërisë dhe Përgjegjshmërisë së Sigurimeve Shëndetësore të vitit 1996 (HIPAA) dhe Aktit të Konfidencialitetit të Informacionit Mjekësor të Kalifornisë (CMIA) ose të dhënave të provave klinike;
  • informacione personale të mbuluara nga ligje të caktuara të sektorit specifik të privatësisë, përfshirë Aktin e Raportimit të Kredisë së Drejtë (FRCA), Aktin e Gramm-Leach-Bliley (GLBA) ose Aktin e Privatësisë së Informacionit Financiar të Kalifornisë (FIPA) dhe Aktin e Mbrojtjes së Privatësisë së Shoferit të vitit 1994.

Ne mund të mbledhim automatikisht informacione të caktuara teknike dhe të përdorimit kur ju përdorni Faqen tonë ose ndërveproni me reklamat dhe përmbajtjen tonë në internet, të tilla si lloji i pajisjes, shfletuesit dhe sistemit operativ që po përdorni, identifikuesi unik i pajisjes, adresa IP, pajisja dhe cilësimet e shfletuesit , faqet e internetit që vizitoni, informacione në lidhje me mënyrën se si ndërveproni me Faqen tonë dhe ato të partnerëve tanë të palëve të treta (të tilla si faqet që vizitoni) dhe informacion që na lejon të njohim dhe shoqërojmë aktivitetin tuaj në të gjitha pajisjet dhe faqet e internetit. Ne mund ta njohim pajisjen tuaj për t'ju ofruar përvoja të personalizuara dhe reklama në pajisjet që përdorni.

Ju lutemi vini re se kompani të caktuara vendosin teknologji të ndjekjes si cookies në sitin tonë, të cilat i lejojnë ato kompani të marrin informacion në lidhje me aktivitetin tuaj në faqen tonë që shoqërohet me shfletuesin ose pajisjen tuaj. Shihni tonat Politika e cookies (Jashtë BE) më lart për më shumë informacion në lidhje me ndjekjen në faqen tonë dhe se si ne mund t'i përdorim këto teknologji për mbledhjen e këtij informacioni. Këto kompani mund t'i përdorin ato të dhëna për të personalizuar përmbajtjen për ju dhe për t'ju shërbyer reklama më të rëndësishme në faqen tonë ose në të tjerët, në emrin tonë dhe në emër të reklamuesve të tjerë. Nëse bëni një kërkesë për të hequr dorë dhe dëshironi të hiqni dorë nga ndjekja e bazuar në cookie për qëllime reklamimi, ju lutem vini re se do t'ju duhet të rregulloni veçmas cilësimet e shfletuesit tuaj dhe të vendosni preferencat tuaja siç përshkruhet në Politika e cookies (Jashtë BE) lart.

Ju mund të jeni në gjendje të përdorni akseset e sitit përmes komuniteteve, forumeve dhe faqeve të mediave sociale, shërbimeve, shtojcave dhe aplikacioneve të krijuara nga ofruesit e mediave sociale ('Social Media Sites'). Cilësimet tuaja të privatësisë në Sites të tilla të Mediave Sociale, si dhe politikat e tyre përkatëse të privatësisë, do të përcaktojnë informacionin personal dhe informacionin tjetër që mund të ndahet me ne, ose të merret nga ne, përmes teknologjive të ndjekjes së mediave sociale kur hyni në Sajt, dhe mund të jenë të mbledhura dhe të përdorura nga këto site të mediave sociale. Kur lejohet nga ligji, duke siguruar këtë informacion ose duke ndërvepruar ndryshe me faqen tonë përmes faqeve të mediave sociale, ju pranoni të përdorni informacionin tonë nga faqja e mediave sociale në përputhje me këtë politikë të privatësisë.

Informacioni i vendndodhjes. Ne mbledhim informacione në lidhje me vendndodhjen tuaj të përgjithshme, të tilla si vendi juaj ose adresa juaj IP. Ne mbledhim vendndodhjen e saktë të pajisjes tuaj kur ju hyni në Sajt me pajisjen tuaj celular. Jo i gjithë ky informacion ruhet, dhe jo i gjithë ky informacion është i lidhur me ju.

SI PERDORIM INFORMACIONET PERSONALE

Ne përdorim informacione personale për qëllimet e përshkruara në këtë politikë ose të zbuluara në kohën e mbledhjes ose me pëlqimin tuaj, përfshirë për qëllimet e mëposhtme:

 • Siguroni ose analizoni përdorimin tuaj të Faqes dhe përmbajtjen e saj, produktet, programet dhe shërbimet.
 • Dërgoni informacione rreth promovimeve, ofertave dhe veçorive të sitit.
 • Ju njoftojmë kur fitoni një nga konkurset ose lotaritë tona.
 • Ju njoftojmë kur azhurnimet e sitit janë në dispozicion, dhe për ndryshimet në çdo produkt ose shërbim që ne ofrojmë ose ofrojmë megjithë atë.
 • Siguroni, zhvilloni, mirëmbani, personalizoni, mbroni dhe përmirësoni përvojën tuaj dhe ofertat tona në Sajt.
 • Vlerësoni madhësinë e audiencës dhe modelet e përdorimit.
 • Ruani informacione në lidhje me preferencat tuaja, duke na lejuar të rregullojmë Faqen tonë në përputhje me interesat tuaja individuale.
 • Shpejtoni kërkimet tuaja.
 • Mbroni kundër, identifikoni dhe parandaloni mashtrimet dhe aktivitete të tjera të paligjshme
 • Ju njohin kur përdorni Sajtin.
 • Ofroni, tregtoni dhe reklamoni produkte, programe dhe shërbime nga ne dhe partnerët tanë, dhe partnerë biznesi që mund të jenë me interes për ju. Ne gjithashtu mund të përdorim informacionin që mbledhim për të shfaqur reklama në audiencën e synuar të reklamuesve tanë.
 • Zbuloni, hetoni dhe parandaloni aktivitetet në sitin tonë që mund të shkelin kushtet tona, mund të jenë mashtruese, shkelin të drejtën e autorit ose rregulla të tjera ose që mund të jenë ndryshe të paligjshme, për të qenë në përputhje me kërkesat ligjore dhe për të mbrojtur të drejtat tona dhe të drejtat dhe sigurinë e përdoruesit tanë dhe të tjerët.
 • Verifikoni identitetin tuaj në lidhje me kërkesat e CCPA të bëra më poshtë.
BURIMET NGA TIC CILAT Mbledhim INFORMACIONET PERSONALE

Ne mbledhim informacione personale automatikisht nga pajisjet tuaja. Ne përdorim mjete gjurmimi për të mbledhur informacion kur përdorni ose ndërveproni me Faqen, reklamat dhe përmbajtjen në internet dhe postat elektronike.

Ne mund të mbledhim informacione personale nga bazat e të dhënave në dispozicion të publikut.

Ne marrim informacione personale nga furnitorët që punësojmë për të punuar në emrin tonë. Për shembull, shitësit që mbajnë ose mirëmbajnë faqet tona të internetit dhe dërgojnë email promovues për ne mund të na japin informacion.

Ne mund të marrim informacione personale nga palë të tjera, të tilla si kur partnerë të përbashkët të marketingut ose rrjete reklamuese ndajnë informacion me ne. Ne gjithashtu mund të marrim informacion nga Faqet e Mediave Sociale, siç përshkruhet më sipër.

SI SHPNDOJM DHE SHPALL DNI INFORMATAT TUAJA personale

Ne mund t'ua zbulojmë informacionin tuaj personal palëve të tjera për qëllimet tona të biznesit. Në dymbëdhjetë (12) muajt e mëparshëm, ne kemi shpalosur kategorinë e mëposhtme të informacionit personal për qëllimet tona të biznesit:

 • Internet ose aktivitet tjetër i ngjashëm i rrjetit (të tilla si historia e shfletimit)

Ne mund të zbulojmë kategorinë e mësipërme të informacionit personal për qëllimet e biznesit tonë në kategoritë e mëposhtme të palëve:

 • Bashkëpunëtorët tanë.
 • Ofruesit e shërbimeve.
 • Palët e treta të cilave ju ose agjentët tuaj na autorizoni të zbulojmë informacionin tuaj personal në lidhje me produktet ose shërbimet që ju ofrojmë.

Në dymbëdhjetë (12) muajt e mëparshëm, ne nuk kemi shitur ndonjë informacion personal në përputhje me kuptimin tonë për CCPA. Kompania nuk do të shesë informacionin tuaj personal në të ardhmen, sipas kuptimit tonë për CCPA, pa ju njoftuar dhe pa ju dhënë mundësinë e zgjedhjes në atë kohë.

T R DREJTAT DHE ZGJEDHJET TUAJA

CCPA u siguron konsumatorëve (banorët e Kalifornisë) të drejta specifike në lidhje me informacionin e tyre personal. Kjo pjesë përshkruan të drejtat tuaja CCPA dhe shpjegon se si t'i ushtroni ato të drejta.

Aksesi në informacionin specifik dhe të drejtat e transportueshmërisë së të dhënave

Ju keni të drejtë të kërkoni që ne t'ju zbulojmë disa informacione rreth mbledhjes dhe përdorimit të informacionit tuaj personal gjatë 12 muajve të fundit. Pasi të marrim dhe konfirmojmë kërkesën tuaj të konsumatorit, ne do t'ju zbulojmë disa ose të gjitha sa vijon në varësi të kërkesës tuaj:

 • Pjesët specifike të informacionit personal që kemi mbledhur rreth jush (quhet gjithashtu një kërkesë për transportim të të dhënave).
 • Kategoritë e informacionit personal që kemi mbledhur për ju.
 • Kategoritë e burimeve për informacionin personal që kemi mbledhur rreth jush.
 • Qëllimi ynë afarist ose tregtar për mbledhjen ose shitjen e informacionit personal.
 • Kategoritë e palëve të tjera me të cilat ndajmë atë informacion personal.
 • Nëse kemi shitur ose zbuluar informacionin tuaj personal për një qëllim biznesi, zbulojnë dy lista të ndara:
  • shitjet, duke identifikuar kategoritë e informacionit personal që secila kategori e marrësit ka blerë; dhe
  • zbulimet për një qëllim biznesi, duke identifikuar kategoritë e informacionit personal që secila kategori e marrësit ka marrë.

Të drejtat e kërkesës për fshirje

Ju keni të drejtë të kërkoni që të fshijmë çdo informacion tuajin personal që kemi mbledhur nga ju dhe kemi ruajtur, në varësi të disa përjashtimeve. Sapo të marrim dhe konfirmojmë kërkesën tuaj të konsumatorit, ne do të fshijmë (dhe do t'i drejtojmë ofruesit e shërbimeve tona për të fshirë) informacionin tuaj personal nga të dhënat tona, përveç nëse zbatohet një përjashtim.

Ushtrimi i Aksesit, Transportueshmërisë së të Dhënave dhe të Drejtave të Fshirjes

Për të ushtruar të drejtat e hyrjes, transportueshmërisë së të dhënave dhe fshirjes të përshkruara më sipër, ju lutemi na paraqisni një kërkesë të konsumatorit nga të dy:

Vetëm ju ose një person që ju autorizoni të veproni në emrin tuaj, mund të bëni një kërkesë të konsumatorit në lidhje me informacionin tuaj personal.

Ju mund të bëni një kërkesë të konsumatorit për qasje ose transportim të të dhënave vetëm dy herë brenda një periudhe 12-mujore. Kërkesa e konsumatorit duhet të:

 • Jepni një adresë të vlefshme emaili, numër telefoni, adresë ose informacion tjetër të mjaftueshëm që na lejon të verifikojmë në mënyrë të arsyeshme ju jeni personi për të cilin kemi mbledhur informacione personale ose një përfaqësues i autorizuar.
 • Përshkruani kërkesën tuaj me detaje të mjaftueshme që na lejojnë ta kuptojmë, vlerësojmë dhe përgjigjemi si duhet.

Ne nuk mund t'i përgjigjemi kërkesës suaj ose t'ju sigurojmë informacione personale nëse nuk mund të verifikojmë identitetin tuaj ose autoritetin e përfaqësuesit tuaj për të bërë kërkesën dhe për të konfirmuar informacionin personal që lidhet me ju. Bërja e një kërkese të konsumatorit nuk kërkon që ju të krijoni një llogari me ne. Ne do të përdorim vetëm informacionin personal të dhënë në një kërkesë të konsumatorit për të verifikuar identitetin ose autoritetin e kërkuesit për të bërë kërkesën.

Koha dhe formati i përgjigjes

Ne përpiqemi t'i përgjigjemi një kërkese të verifikueshme të konsumatorit brenda 45 ditëve nga marrja e saj. Nëse kërkojmë më shumë kohë (deri në 90 ditë), ne do t'ju informojmë me shkrim për arsyen dhe periudhën e zgjatjes. Nëse keni një llogari me ne, ne do të japim përgjigjen tonë me shkrim për atë llogari. Nëse nuk keni një llogari me ne, ne do të japim përgjigjen tonë me shkrim me postë ose në mënyrë elektronike, sipas opsionit tuaj. Çdo zbulim që ne ofrojmë do të mbulojë vetëm periudhën 12-mujore para marrjes së kërkesës. Përgjigja që ne japim do të shpjegojë gjithashtu arsyet që nuk mund t'i përmbahemi një kërkese, nëse është e zbatueshme. Për kërkesat e transportueshmërisë së të dhënave, ne do të zgjedhim një format për të siguruar informacionin tuaj personal që është i përdorshëm dhe duhet t'ju lejojë të transmetoni informacionin nga një njësi në një entitet tjetër pa pengesa.

Ndryshimet në njoftimin tonë të privatësisë

Ne rezervojmë të drejtën për të ndryshuar këtë njoftim të privatësisë sipas gjykimit tonë dhe në çdo kohë. Kur bëjmë ndryshime në këtë njoftim të privatësisë, ne do t'ju njoftojmë përmes një njoftimi në faqen tonë të internetit.

Informacioni i Kontaktit

Nëse keni ndonjë shqetësim ose ankesë në lidhje me privatësinë në Sajt, mënyrat në të cilat ne mbledhim dhe përdorim informacionin tuaj personal, zgjedhjet dhe të drejtat tuaja në lidhje me përdorimin e tillë, ose dëshironi të ushtroni të drejtat tuaja sipas ligjit të Kalifornisë, mos hezitoni të na kontaktoni në Hundeshagen Digital Media, LLC., Attn: Çështjet Ligjore, Qendra e Dizajnit Paqësor, Red Building West, 750 N. San Vicente Blvd., Kati i 9-të, East Hollywood, CA, 90069, USA, na dërgoni me email në privatësia@pamperedpeopleny.com ose telefononi në 1-866-522-5025.

POLITIKA E PRIVATIS P .R Përdoruesit e BE-së

Data e hyrjes në fuqi: 25 maj 2018

PREZANTIMI

Hundeshagen Digital Media, LLC d / b / a Hundeshagen Industries, filialet dhe filialet e saj ('Hundeshagen', 'ne', 'ne', ose 'tonë') vlerësojnë privatësinë e përdoruesve dhe pajtimtarëve tanë. Ne përpiqemi të jemi transparentë në lidhje me mënyrën se si ne mbledhim dhe përdorim Informacionin tuaj (siç përcaktohet më poshtë), për të mbajtur informacionin tuaj të sigurt dhe për t'ju ofruar zgjedhje domethënëse. Kjo Politikë e Privatësisë ('Politika') përshkruan praktikat e privatësisë për www.pamperedpeopleny.com faqja e internetit ('Site'), e cila është në pronësi dhe operohet, plotësisht ose pjesërisht, nga Hundeshagen. Kjo politikë shpjegon se si Informacioni juaj mblidhet, përdoret dhe shpaloset nga Hundeshagen si kontrollues i të dhënave.

Kjo politikë vlen për praktikat tona të informacionit në internet për Faqen në lidhje me përdoruesit brenda Bashkimit Evropian. Kjo politikë nuk zbatohet për të dhënat personale të mbledhura përmes faqeve të internetit të palëve të treta ose aplikacioneve, duke përfshirë faqet e internetit në të cilat mund të përdorni përmes faqes. Ato faqe dhe aplikacione mund të kenë politikat e tyre të privatësisë, të cilat ju inkurajojmë t'i lexoni përpara se të siguroni ndonjë informacion personal mbi ose përmes tyre.

Ju lutemi lexoni me kujdes këtë politikë për të kuptuar politikat dhe praktikat tona në lidhje me informacionin tuaj dhe mënyrën se si ne do ta trajtojmë atë. Nëse nuk jeni dakord me politikat dhe praktikat tona, mos përdorni Sajtin. Duke përdorur sitin, ju jeni dakord me këtë politikë. Kjo politikë mund të ndryshojë herë pas here. Përdorimi juaj i vazhdueshëm i Faqes pasi të bëjmë ndryshime konsiderohet se është pranimi i atyre ndryshimeve, kështu që ju lutemi kontrolloni rregullisht Politikën për azhurnime.

TRANSFERIMI NDATIONRKOMBTAR

Faqja jonë është pritur në Shtetet e Bashkuara. Kjo do të thotë që Informacioni që ne mbledhim do të përpunohet nga ne në Shtetet e Bashkuara, një vend me një standard më të ulët të mbrojtjes së të dhënave personale sesa Bashkimi Evropian. Sidoqoftë, ndërsa ne u ofrojmë sitin dhe shërbimet tona banorëve në Bashkimin Evropian, Hundeshagen është gjithashtu subjekt i ligjeve evropiane të mbrojtjes së të dhënave, veçanërisht Rregullorja e Përgjithshme e Mbrojtjes së të Dhënave të BE (GDPR).

Hundeshagen është në procesin e emërimit të një përfaqësuesi të BE dhe do t'ju njoftojë përmes një versioni të azhurnuar të kësaj Politike sapo të jetë caktuar përfaqësuesi i BE.

Ne përdorim instrumente të ngjashëm me klauzolat standarde kontraktuale në përputhje me GDPR kur transferojmë<

Informacioni juaj jashtë Bashkimit Evropian ose palëve të treta. Ne gjithashtu mund të kufizojmë disponueshmërinë e Sajtit ose ndonjë shërbimi ose produkti të përshkruar në Sajt për çdo person ose zonë gjeografike në çdo kohë.

F CHMIJ N UN MOSHN 16 vjeç

Faqja nuk është e destinuar për fëmijë nën 16 vjeç dhe ne nuk mbledhim me vetëdije informacione personale nga fëmijët nën 16 vjeç. Nëse mësojmë se kemi mbledhur ose kemi marrë informacione personale nga një fëmijë nën 16 vjeç pa verifikimin e pëlqimit të prindërve, ne do të fshijmë atë informacion. Nëse besoni se mund të kemi ndonjë informacion nga ose për një fëmijë nën 16 vjeç, ju lutemi na kontaktoni në privatësia@pamperedpeopleny.com

INFORMACIONET I MBLEDHIM DHE SI I MBLEDHIM

Ne mund të mbledhim dhe kombinojmë lloje të ndryshme informacioni së bashku, dhe kolektivisht t'i referohemi të gjitha këtyre informacioneve në këtë Politikë të Privatësisë si 'Informacion'. Më poshtë është lloji i informacionit që mund të mbledhim:

Informacion që Ju Na Jepni. Ne mund të mbledhim informacione që ju na siguroni, të tilla si:

 • kur regjistroheni ose përdorni Sajtin, ose regjistroheni në ndonjë shërbim në Sajt, ne mund t'ju kërkojmë të jepni informacione personale me të cilat mund të identifikoheni, të tilla si emri, adresa postare, adresa e postës elektronike, numri i telefonit ose ndonjë detaje të tjera të kontaktit.
 • kur përdorni Sajtin për të komunikuar me të tjerët ose për të postuar, ngarkuar, shfaqur ose ruajtur ndonjë përmbajtje të tillë si komente, foto, video, email, bashkëngjitje, hyrje zëri dhe përmbajtje tjetër të gjeneruar nga ju (kolektivisht, 'Kontributet e Përdoruesit') në publik zonat e faqes. Kontributet tuaja të Përdoruesit mund të transmetohen te të tjerët dhe ne nuk mund të kontrollojmë veprimet e palëve të treta me të cilat mund të zgjidhni të ndani Kontributet tuaja të Përdoruesit. Ne gjithashtu nuk mund të parandalojmë përdorimin e mëtejshëm të këtij informacioni pasi të bëhet publik.
 • ne mund t'ju kërkojmë që të siguroni Informacionin tuaj kur hyni në një konkurs ose në lotari të sponsorizuara nga ne ose t'i përgjigjeni sondazheve që ne mund të postojmë dhe të kërkojmë të plotësojmë në Sajt.
 • kur komunikoni me ne për të raportuar një problem me Faqen, ose të bëni ndonjë pyetje tjetër të përgjithshme. Ne mund të mbajmë shënime dhe kopje të korrespondencës suaj (përfshirë adresat e postës elektronike, numrat e telefonit dhe çdo informacion tjetër personal që keni dhënë).
 • kur regjistroheni për ndonjë shërbim të paguar ose vendosni ndonjë porosi në sit, ne mund të mbajmë detaje të transaksioneve që kryeni përmes faqes dhe përmbushjen e ndonjë porosie (vini re se mund t'ju kërkohet të siguroni informacion financiar para se të vendosni një porosi përmes Faqes).
 • kur përndryshe përdorni Sajtin, të tilla si për pyetje kërkimi, histori shikimi, pamje faqe, shikimin e përmbajtjes që ne bëjmë të disponueshëm, ose instalimin e ndonjë prej shtojcave tona.

Informacion teknik, përdorues dhe analitik.

Ne mund të mbledhim informacione të caktuara teknike dhe të përdorimit kur përdorni Faqen tonë, të tilla si lloji i pajisjes, shfletuesi dhe sistemi operativ që po përdorni, identifikuesi unik i pajisjes, adresa IP, cilësimet e pajisjes dhe shfletuesit, faqet e internetit që vizitoni, përfshirë informacionin në lidhje me si bashkëveproni me Faqen tonë dhe ato të partnerëve tanë të palëve të treta dhe informacionin që na lejon të njohim dhe shoqërojmë aktivitetin tuaj në të gjithë pajisjet dhe Faqen. Ne mund ta njohim pajisjen tuaj për t'ju ofruar përvoja të personalizuara dhe reklama në pajisjet që përdorni. Kur është e përshtatshme, ne do të mbledhim informacione të tilla vetëm me pëlqimin tuaj paraprak. Ju lutemi shikoni zgjedhjet tuaja dhe seksionet tona të politikave të cookie-t për më shumë informacion.

Ju mund të jeni në gjendje të përdorni akseset e sitit përmes komuniteteve të palëve të treta, forumeve dhe faqeve të mediave sociale, shërbimeve, shtojcave dhe aplikacioneve ('Social Media Sites'). Cilësimet tuaja të privatësisë në Sites të tilla të Mediave Sociale, si dhe politikat e tyre përkatëse të privatësisë, do të përcaktojnë informacionin personal dhe informacionin tjetër që mund të mblidhet dhe përdoret nga këto Sites të Mediave Sociale.

Informacioni i vendndodhjes.

Ne kemi qasje në Informacionin në lidhje me vendndodhjen tuaj, të tilla si vendi juaj, kur ju e siguroni atë ose përmes informacionit të pajisjes (të tilla si një adresë IP), ose vendndodhjen e pajisjes tuaj kur ju hyni në Sajt me pajisjen tuaj celular. Kur është e përshtatshme, ne do të mbledhim informacione të tilla vetëm me pëlqimin tuaj paraprak.

SI P USRDORIM INFORMACIONIN TUAJ

Çfarë baze ligjore kemi për përpunimin e të dhënave tuaja personale?

Ne përpunojmë të dhënat tuaja personale vetëm për qëllime të ligjshme. Përdorimi i të dhënave tuaja personale do të justifikohet gjithashtu në bazë të një ose më shumë 'bazave të përpunimit' ligjore që parashikohen në Rregulloren e Përgjithshme të BE-së për Mbrojtjen e të Dhënave (GDPR).

Tabela më poshtë përmban një shpjegim të fushës së arsyeve të ndryshme të përpunimit ligjor të disponueshëm nën GDPR, të cilit Hundeshagen i mbështet kur mbledh informacionin:

Performanca e kontratës: ku ne kërkojmë të dhënat tuaja personale në mënyrë që të lidhni një kontratë me ju dhe t'ju ofrojmë shërbimet tona.

Interesat e ligjshme: ku ne përdorim të dhënat tuaja personale për të arritur një interes të ligjshëm dhe arsyet tona për t'i përdorur ato tejkalojnë çdo paragjykim për të drejtat tuaja të mbrojtjes së të dhënave.

Pretendimet ligjore: kur të dhënat tuaja personale janë të nevojshme që ne të mbrohemi, të ndjekim penalisht ose të bëjmë një kërkesë kundër jush, nesh ose një pale të tretë.

Detyrimet dhe të drejtat tona ligjore: ku nga ne kërkohet të përpunojmë të dhënat tuaja personale nën një detyrim ligjor brenda BE-së.

Pëlqimi: kur ju keni rënë dakord për përdorimin tonë të të dhënave tuaja personale (në këtë rast do t'ju paraqitet një formular pëlqimi në lidhje me çdo përdorim të tillë dhe ju mund të tërhiqni pëlqimin tuaj në çdo kohë duke i dhënë njoftim privatësia@pamperedpeopleny.com

Sigurimi i produkteve dhe shërbimeve tona:

 • Përdorimi i informacionit:
  • Ne përdorim Informacionin që mbledhim për ju për të përmbushur kërkesat tuaja për produkte, aplikacione, shërbime dhe përmbajtje dhe për të siguruar, zhvilluar, mirëmbajtur, personalizuar, mbrojtur dhe përmirësuar përvojën tuaj dhe ofertat tona. Për shembull, ne përdorim Informacionin e mbledhur në faqet tona për të (i) siguruar përmbajtje, produkte, shërbime dhe azhurnime (ii) të sigurojmë njoftime në lidhje me llogarinë ose pajtimet tuaja, (iii) t'ju mundësojmë të lexoni dhe postoni komente, ose (iv) të aktivizoni ju për të hyrë në promovime, konkurse, dhe lotari.
 • Bazat e përpunimit nën GDPR:
  • Përmbushja e detyrimeve kontraktuale dhe ligjore; dhe me pëlqimin tuaj (kur kërkohet)
 • Interesat e ligjshme (kur është e përshtatshme)
  • Përmirësimi dhe zhvillimi i produkteve dhe shërbimeve të reja; rritja e efikasitetit; mbrojtja nga mashtrimi; duke ruajtur detajet e përdorimit tuaj të kaluar për produktet dhe / ose shërbimet që mund të keni blerë ose ishin të interesuar, në mënyrë që t'ju sugjerojë produkte të tjerë që mund të jenë me interes.

Marketingu.

 • Përdorimi i informacionit:
  • Ne përdorim Informacionin që mbledhim për të (i) për t'ju dërguar informacione në lidhje me promovimet, ofertat dhe veçoritë tona, (ii) ofrojmë reklama bazuar në interesat dhe vendndodhjen tuaj, (iii) angazhohemi me karakteristika interaktive, aktivitete dhe faqet e mediave sociale për të siguruar ju lejoni që faqet e mediave sociale t'ju ofrojnë reklama bazuar në interesat tuaja, (iv) herë pas here ne gjithashtu përdorim këtë informacion për të ofruar, tregtuar ose reklamuar produkte, programe ose shërbime për ju nga ne dhe partnerët tanë, biznesi partnerë dhe palë të treta të zgjedhura, ose (v) për ne dhe partnerët tanë, partnerë biznesi dhe zgjidhni palë të treta për të synuar, ofruar ose reklamuar produkte, programe ose shërbime që mund të jenë me interes për ju.
 • Bazat e përpunimit nën GDPR:
  • Interesat e ligjshme dhe me pëlqimin tuaj (kur kërkohet)
 • Interesat e ligjshme (kur është e përshtatshme)
  • Promovimi i produkteve dhe shërbimeve tona për përdoruesit tanë, siguroni oferta, mundësi dhe shërbime të përshtatura që mund të jenë me interes për ju.

Komunikimi me ju.

 • Përdorimi i informacionit:
  • Ne përdorim Informacione rreth jush për të komunikuar me ju, të tilla si (i) për t'ju njoftuar kur fitoni një nga konkurset ose lotaritë tona ose kur bëjmë ndryshime në politikat ose kushtet tona, (ii) për t'iu përgjigjur pyetjeve tuaja, ose (iii ) për t'ju kontaktuar për llogarinë tuaj.
 • Bazat e përpunimit nën GDPR:
  • Përmbushja e detyrimeve kontraktuale dhe ligjore; dhe me pëlqimin tuaj (kur kërkohet)
 • Interesat e ligjshme (kur është e përshtatshme)
  • Sigurimi dhe / ose komunikimi i informacionit të rëndësishëm; rritja e efikasitetit; menaxhimin, përmirësimin ose zhvillimin e shërbimeve dhe produkteve të reja; grumbullimi i statistikave.

Për qëllime të sigurisë dhe për të analizuar dhe përmirësuar vazhdimisht Faqet dhe shërbimet tona.

 • Përdorimi i informacionit:
  • Ne përdorim informacione teknike dhe të përdorimit për të përmirësuar dizajnin, funksionalitetin dhe përmbajtjen tonë dhe për të na mundësuar që të personalizojmë përvojën tuaj me përmbajtjen dhe ofertat tona. Ne e përdorim këtë informacion (i) për të siguruar, zhvilluar, mirëmbajtur, personalizuar, mbrojtur dhe përmirësuar produktet, aplikacionet dhe shërbimet tona, dhe për të operuar biznesin tonë, (ii) për të kryer analitika, përfshirë analizimin dhe raportimin e përdorimit dhe performancës , (iii) për të mbrojtur kundër, identifikuar dhe parandaluar mashtrimet dhe aktivitete të tjera të paligjshme, (iv) për të krijuar të dhëna përmbledhëse rreth grupeve ose kategorive të përdoruesve tanë, dhe (iv) për të parandaluar mashtrimet.
 • Bazat e përpunimit nën GDPR:
  • Përmbushja e detyrimeve kontraktuale dhe ligjore, interesave të ligjshëm dhe me pëlqimin tuaj (kur kërkohet)
 • Interesat e ligjshme (kur është e përshtatshme)
  • Vlerësimi i informacionit nga vizitat dhe ndërveprimet tuaja me faqet për të kuptuar më mirë përdorimin e tyre në mënyrë që të mund të zhvillojmë një përvojë më intuitive të përdoruesit.

Marketingu nga dhe me rrjetet sociale të palëve të treta.

 • Përdorimi i informacionit:
  • Ne përdorim Informacionin tuaj kur bashkëveproni me veçoritë e rrjeteve sociale të palëve të treta për t'ju shërbyer me reklama dhe për t'u angazhuar me ju në rrjetet sociale të palëve të treta. Ju mund të mësoni më shumë rreth mënyrës se si funksionojnë këto karakteristika, të dhënat e profilit që marrim për ju dhe të zbuloni se si të hiqni dorë duke rishikuar njoftimet e privatësisë të rrjeteve përkatëse sociale të palëve të treta.
 • Bazat e përpunimit nën GDPR:
  • Interesi i ligjshëm, dhe me pëlqimin tuaj siç merret nga ne ose ndonjë rrjet social i palës së tretë (kur kërkohet)
 • Interesat e ligjshme (kur është e përshtatshme)
  • Vlerësimi i informacionit nga vizitat dhe ndërveprimet tuaja me Sites për të kuptuar më mirë përdorimin e tyre në mënyrë që të mund të zhvillojmë një përvojë më intuitive të përdoruesit, të ofrojmë oferta, mundësi dhe shërbime të përshtatura që mund të jenë me interes për ju.

Pajtueshmëria dhe për të ndryshuar strukturën tonë të biznesit.

 • Përdorimi i informacionit:
  • Ne përdorim Informacionin që mbledhim për të zbuluar, hetuar dhe parandaluar aktivitete që shkelin kushtet tona të përdorimit, mund të jenë mashtruese, shkelin të drejtën e autorit ose ligje të tjera, për të qenë në përputhje me kërkesat ligjore dhe për të mbrojtur të drejtat tona dhe të drejtat dhe sigurinë e përdoruesve tanë dhe të tjerët. Ne gjithashtu mund të sigurojmë të dhënat tuaja personale për çdo blerës të mundshëm ose investitor në ndonjë pjesë të biznesit të Hundeshagen për qëllimet e asaj blerjeje ose investimi.
 • Bazat e përpunimit nën GDPR:
  • Përmbushja e detyrimeve kontraktuale dhe ligjore
 • Interesat e ligjshme (kur është e përshtatshme)
  • Mbrojtja e interesave të biznesit tonë, pronës dhe të drejtave të tjera, mbrojtja e privatësisë, sigurisë dhe të drejtave të tjera të publikut.
SI SHPNDOJM DHE SHPALLNI INFORMACIONIN TUAJ

Hundeshagen kontrollon Informacionin tuaj dhe vlerësohet si një kontrollues i të dhënave siç përcaktohet në GDPR. Ne mund të ndajmë dhe zbulojmë Informacione të grumbulluara dhe të de-identifikuara në lidhje me përdoruesit tanë pa kufizime.

Aty ku angazhojmë përpunuesit e të dhënave që përpunojnë të dhëna personale jashtë ZEE-së, ne do të sigurojmë që do të ketë një nivel të duhur të mbrojtjes. Përveç kësaj, ne do të zbatojmë masat mbrojtëse ligjore që rregullojnë transferimin e tillë, të tilla si instrumente të ngjashëm me klauzolat kontraktuale model, pëlqimin e individëve ose baza të tjera ligjore të lejuara nga kërkesat ligjore në fuqi.

Vende të caktuara jashtë EEA janë miratuar nga Komisioni Evropian që ofrojnë mbrojtje thelbësisht ekuivalente si ligjet për mbrojtjen e të dhënave të EEA. Ligjet e BE-së për mbrojtjen e të dhënave lejojnë Hundeshagen të transferojë lirisht të dhëna personale në vende të tilla. Ju lutemi na kontaktoni në privatësia@pamperedpeopleny.com nëse dëshironi të shihni një kopje të masave mbrojtëse që ne aplikojmë në lidhje me eksportimin e të dhënave tuaja personale.

Ofruesit e Shërbimeve . Ne kemi angazhuar kategoritë e mëposhtme të përpunuesve të të dhënave që përpunojnë të dhëna personale në emrin tonë: kontraktorët tanë, ofruesit e shërbimeve, ofruesit e përmbajtjes dhe palët e tjera të treta që përdorim për të mbështetur biznesin tonë mund të kenë akses në informacion për të ndihmuar në kryerjen e shërbimeve që ata po kryejnë për ne, duke përfshirë: krijimin, mirëmbajtjen, pritjen dhe shpërndarjen e faqeve, produkteve dhe shërbimeve tona; kryerja e marketingut (për shembull për t'ju siguruar reklama të synuara me pëlqimin e duhur); trajtimin e pagesave, postën elektronike dhe përmbushjen e porosisë; administrimi i konkurseve; kryerja e hulumtimeve dhe analizave; dhe shërbimi ndaj klientit.

Marketingu nga bashkëpunëtorët dhe palët e treta. Ne mund të zbulojmë informacione për filialet, partnerët e biznesit dhe palët e treta (p.sh. shitësit me pakicë, reklamuesit, agjencitë e reklamave, rrjetet dhe platformat reklamuese, organizatat kërkimore dhe kompanitë e tjera) praktikat e të cilave nuk janë të mbuluara nga kjo Politikë e Privatësisë dhe do të veprojë si kontrolluese. Këto palë mund të ofrojnë, ofrojnë, përmirësojnë, tregtojnë dhe përndryshe komunikojnë me ju për produktet dhe shërbimet e tyre. Ne gjithmonë do të kërkojmë pëlqimin tuaj paraprak përpara çdo zbulimi të tillë.

Sponzoruesit dhe bashkë-promovimet . Ne ndonjëherë ofrojmë përmbajtje ose programe (p.sh. konkurse, shorte, promovime ose integrime të faqeve të mediave sociale) që sponsorizohen ose bashkë-markohen me palë të treta. Në sajë të këtyre marrëdhënieve, palët e treta mbledhin ose marrin Informacion nga ju kur merrni pjesë në aktivitet. Ne nuk kemi asnjë kontroll mbi përdorimin e këtyre informacioneve nga këto palë të treta. Ne ju inkurajojmë të shikoni zbulimin e privatësisë të ndonjë pale të tretë të tillë për të mësuar në lidhje me praktikat e tyre të të dhënave para se të merrni pjesë në aktivitet.

Sitet e lidhura . Disa Sites përmbajnë lidhje me faqet e tjera, përfshirë faqet e Medieve Sociale. Ne mund të integrojmë ndërfaqet e programeve të aplikacioneve të mediave sociale ose shtojcat ('Plug-ins') nga rrjetet sociale, përfshirë Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest dhe të tjerët, në faqet tona. Shtojcat mund të transferojnë informacione rreth jush në platformën përkatëse të Shtojcës pa vepruar nga ju. Ky informacion mund të përfshijë numrin tuaj të identifikimit të përdoruesit të platformës, në cilën faqe në internet jeni dhe më shumë. Bashkëveprimi me një Shtojcë do të transmetojë informacion direkt në rrjetin social të kësaj Shtojce dhe ai informacion mund të jetë i dukshëm nga të tjerët në atë platformë. Shtojcat kontrollohen nga politika e privatësisë së platformës përkatëse dhe jo nga Politika jonë.

Qëllimet Ligjore dhe të Zbatimit të Ligjit . Ne mund të zbulojmë Informacionin në përgjigje të procesit ligjor, për shembull në përgjigje të një urdhri gjykate ose një thirrjeje, ose në përgjigje të kërkesës së një agjencie të zbatimit të ligjit. Ne gjithashtu mund t'ua zbulojmë një informacion të tillë palëve të treta: (i) për qëllime të mbrojtjes së mashtrimit dhe zvogëlimit të rrezikut të kredisë, (ii) kur besojmë se është e nevojshme të hetohet, të parandalohet ose të merret masa në lidhje me aktivitetet e paligjshme, (iii) për të zbatuar të drejtat tona që rrjedhin nga çdo kontratë e lidhur midis jush dhe nesh, përfshirë Kushtet e Përdorimit, këtë Politikë dhe për faturimin dhe mbledhjen, (iv) nëse besojmë se zbulimi është i nevojshëm ose i përshtatshëm për të mbrojtur të drejtat, pronën ose sigurinë tonë ose që të klientëve tanë, përdoruesve, kontraktorëve ose të tjerëve, (v) siç kërkohet ndryshe me ligj.

ZGJEDHJET TUAJA

Komunikimet e marketingut dhe ndarja me palët e treta. Nëse jeni pajtuar për të marrë gazetat dhe / ose informacionin e marketingut, ju keni një mundësi të zgjidhni preferencat tuaja në lidhje me marrjen e komunikimeve të marketingut nga ne, dhe ndarjen tonë të Informacionit me partnerët për qëllimet e tyre të marketingut të drejtpërdrejtë.

Ju mund të azhurnoni preferencat tuaja në lidhje me marrjen e disa komunikimeve të marketingut nga ne, dhe ndarjen tonë të informacionit personal me palët e treta. Ju mund ta bëni këtë duke na kontaktuar në privatësia@pamperedpeopleny.com . Ju gjithashtu mund të hiqni dorë nga marrja e komunikimeve të marketingut me email, duke ndjekur udhëzimet e 'çregjistrimit' të dhëna në çdo email që merrni nga ne. Ju gjithashtu mund të rregulloni njoftimet tuaja të shtytjes në pajisjen tuaj celular përmes cilësimeve të pajisjes ose aplikacionit tuaj.

Zgjedhjet e reklamave . Ne mund të punojmë me palë të treta për të prezantuar reklama, dhe të angazhohemi në mbledhjen e të dhënave, raportimin, analizat e faqeve, shpërndarjen e reklamave dhe matjen e përgjigjeve në faqet tona dhe në faqet e internetit dhe aplikacionet e palëve të treta me kalimin e kohës. Këto palë të treta mund të përdorin cookies, fenerë web, piksele dhe teknologji të tjera të ngjashme për të kryer këtë aktivitet. Ata gjithashtu mund të marrin informacione në lidhje me faqet e internetit që vizitoni, aplikacionet që përdorni dhe informacione të tjera nga shfletuesit dhe pajisjet tuaja në mënyrë që të paraqesin reklama që mund të përshtaten me interesat tuaja brenda dhe jashtë sajteve tona dhe nëpër platforma të tjera. Ky lloj reklamimi njihet si reklamim i bazuar në interes dhe mund të përdoret për të shoqëruar shfletues dhe pajisje të ndryshme së bashku për qëllime reklamash dhe analitikë të bazuar në interes.

Për më shumë informacion në lidhje me reklamat e bazuara në interes në desktopin tuaj ose në shfletuesin tuaj celular dhe aftësinë tuaj për të hequr dorë nga ky lloj reklamimi nga palë të treta, ju lutem vizitoni Zgjedhjet tuaja në Internet dhe / ose EDAA Iniciativa Vetë-Rregulluese për Reklamimin e Sjelljes në Internet . Ju lutemi vini re se çdo zgjedhje e heqjes dorë që mund të ushtroni përmes këtyre programeve do të zbatohet vetëm për reklamat e bazuara në interes nga palët e treta që zgjidhni. Ju gjithashtu mund të vazhdoni të merrni reklama, por ato reklama mund të jenë më pak të rëndësishme për interesat tuaja.

Mund të keni më shumë mundësi në varësi të sistemit tuaj operativ ose pajisjes mobile. Shumica e sistemeve operative të pajisjeve ofrojnë udhëzimet e tyre se si të minimizojnë ose bllokojnë shpërndarjen e reklamave të përshtatura në aplikacion. Ju mund të rishikoni cilësimet e privatësisë në një sistem të tillë operativ për të mësuar rreth kufizimit të reklamave të përshtatura në aplikacion. Ju gjithashtu mund të çaktivizoni informacionin e saktë të vendndodhjes nga një pajisje mobile përmes cilësimeve të pajisjes suaj celular dhe të zgjidhni ta kufizoni atë koleksion.

Biskota dhe teknologji të tjera . Ne, dhe bashkëpunëtorët tanë, ofruesit e shërbimeve të palëve të treta dhe partnerët e biznesit mund të dërgojmë 'cookies' në kompjuterin tuaj ose të përdorin teknologji të ngjashme për të përmirësuar përvojën tuaj në internet në faqet tona dhe përmes reklamave dhe mediave tona në internet dhe aplikacionet mobile.

Cookies janë skedarë të vegjël me tekst që përmbajnë informacion që shkarkohen në pajisjen tuaj kur vizitoni një faqe në internet, përfshirë faqet tona. Cookies pastaj dërgohen përsëri në domenin origjinal të internetit në vizitat tuaja të mëvonshme në atë domen. Shumica e faqeve të internetit përmbajnë elemente nga fusha të shumta në internet, kështu që kur vizitoni një faqe në internet, shfletuesi juaj mund të marrë cookies nga disa burime. Cookies janë të dobishme sepse lejojnë një faqe në internet të njohë pajisjen e përdoruesit. Cookies ju lejojnë të lundroni në faqet e internetit në mënyrë efikase, të mbani mend preferencat dhe përgjithësisht të përmirësoni përvojën e përdoruesit. Ato mund të përdoren gjithashtu për të përshtatur reklamat me interesat tuaja përmes gjurmimit të shfletimit tuaj në faqet e internetit. Cookie-t e sesionit fshihen automatikisht kur mbyllni shfletuesin tuaj dhe cookie-t e vazhdueshme mbeten në pajisjen tuaj pasi shfletuesi është mbyllur (p.sh. duke kujtuar preferencat tuaja të përdoruesit kur ktheheni te Sites).

Ne gjithashtu mund të përdorim piksele ose 'web beacons' që monitorojnë përdorimin tuaj të faqeve tona. Fenerët e uebit janë skedarë të vegjël elektronikë të integruar në Sites ose komunikimet tona (p.sh. postat elektronike) që na lejojnë, për shembull, të numërojmë përdoruesit që kanë vizituar ato faqe ose kanë hapur një email ose për statistika të tjera të ngjashme. Ne gjithashtu mund të integrojmë 'Paketat e Zhvillimit të Softuerit' ('SDKs') në aplikacionet tona për të kryer funksione të ngjashme si cookies dhe fenerët e internetit. Për shembull, SDK-të mund të mbledhin informacione teknike dhe të përdorimit, siç janë identifikuesit e pajisjeve mobile dhe ndërveprimet tuaja me Sajtin dhe aplikacionet e tjera të lëvizshme.

Ne gjithashtu mund të përdorim cookies dhe teknologji të tjera (i) për të siguruar, zhvilluar, mirëmbajtur, personalizuar, mbrojtur dhe përmirësuar faqet, produktet, programet dhe shërbimet tona dhe për të operuar biznesin tonë, (ii) për të kryer analiza, përfshirë për të analizuar dhe raport mbi përdorimin dhe performancën e faqeve tona dhe materialeve të marketingut, (iii) për të mbrojtur kundër, identifikuar dhe parandaluar mashtrimet dhe aktivitete të tjera të paligjshme, (iv) për të krijuar të dhëna përmbledhëse rreth grupeve ose kategorive të përdoruesve tanë, (v) për të sinkronizuar përdoruesit nëpër pajisje, filiale, partnerë biznesi dhe zgjidhni palët e treta, dhe (vi) për ne dhe partnerët tanë, partnerë biznesi dhe zgjidhni palët e treta për të synuar, ofruar ose treg, produkte, programe ose shërbime. Cookies dhe teknologjitë e tjera gjithashtu lehtësojnë dhe matin performancën e reklamave të shfaqura në ose të shpërndara nga ose përmes nesh dhe / ose rrjeteve ose faqeve të tjera.

Aktualisht nuk i përgjigjemi sinjaleve Mos Ndjek, sepse një standard i njëtrajtshëm teknologjik nuk është zhvilluar ende. Ne vazhdojmë të rishikojmë teknologjitë e reja dhe mund të miratojmë një standard pasi të krijohet.

Menaxhimi i cookies dhe teknologjive të tjera.

Cookie rreptësisht të nevojshme

Këto biskota janë thelbësore në mënyrë që t'ju mundësojnë të lëvizni nëpër Sites dhe të përdorni tiparet e tij. Pa këto cookies, shërbimet që ju keni kërkuar (të tilla si lundrimi midis faqeve) nuk mund të sigurohen. Tabela e mëposhtme përcakton disa shembuj të këtyre llojeve të cookies:

Burimi i cookies: pamperedpeopleny.com

 • Qëllimi:
  • Ne përdorim të dhënat e ruajtura në këtë cookie për administrimin e sistemit, për të përmirësuar sigurinë dhe për të siguruar hyrjen në funksionalitetin e kërkuar në sit
 • Informacione të mëtejshme:
  • Cookie sesioni (skadon kur shfletuesi është i mbyllur)

Cookies të Performancës

Ne përdorim cookie analitike për të analizuar se si vizitorët tanë i përdorin faqet dhe për të monitoruar performancën e tyre. Kjo na lejon të sigurojmë një përvojë me cilësi të lartë duke personalizuar ofertën tonë dhe duke identifikuar dhe rregulluar shpejt çdo çështje që lind. Për shembull, ne mund të përdorim cookies të performancës për të parë se cilat faqe janë më të njohura, cila metodë e lidhjes midis faqeve është më efektive dhe për të përcaktuar pse disa faqe po marrin mesazhe gabimi. Ne gjithashtu mund t'i përdorim këto cookies për të nxjerrë në pah artikuj ose shërbime të Sites që mendojmë se do t'ju interesojnë bazuar në përdorimin tuaj të Sites. Informacioni i mbledhur nga këto cookies nuk shoqërohet me informacionin tuaj personal nga ne ose nga kontraktorët tanë dhe përdoret vetëm në formë të përgjithshme dhe të identifikuar. Tabela e mëposhtme përcakton disa shembuj të këtyre llojeve të cookies:

Burimi i cookies: Google Analytics

 • Qëllimi:
  • Këto cookies përdoren për të mbledhur informacione në lidhje me mënyrën se si vizitorët përdorin faqen tonë. Ne përdorim informacionin për të përpiluar raporte dhe për të na ndihmuar të përmirësojmë faqen tonë. Cookies mbledhin informacione në një formë anonime, përfshirë numrin e vizitorëve në sit, nga ku vizitorët kanë ardhur në faqe nga faqet dhe faqet që ata vizituan.
 • Informacione të mëtejshme:

Burimi i cookies: Mouseflow

 • Qëllimi:
  • Ne përdorim Mouseflow për të kapur informacionin anonim të përdoruesit se si vizitorët e faqes po ndërveprojnë me elementët e faqes. Ne i përdorim këto të dhëna anonime për të dhënë komente për një përvojë të përmirësuar të faqes për përdoruesit.
 • Informacione të mëtejshme:
  • Klikoni këtu për të parë politikën e privatësisë së Mouseflow: http://mouseflow.com/privacy/
  • Nëse dëshironi të hiqni dorë, mund ta bëni në https://mouseflow.com/opt-out.
  • Biskota të vazhdueshme.

Cookie funksionaliteti

Ne përdorim cookies për t'ju ofruar funksione të caktuara. Për shembull, shikimi i përmbajtjes video, transmetimet e drejtpërdrejta, ose për të kujtuar zgjedhjet që bëni dhe për të siguruar veçori të përmirësuara dhe më personale. Këto cookies nuk përdoren për të ndjekur shfletimin tuaj në faqet e tjera. Tabela e mëposhtme përcakton disa shembuj të këtyre llojeve të cookies:

Burimi i cookies: Kërkimi Google Ajax

 • Qëllimi:
  • Ky cookie ofron me tiparin e tipit të tipit të disponueshëm në shiritat në të gjithë sitin. Kjo ofron sugjerime për fjalë kyçe dhe ndihmon në përsosjen e pyetjeve të kërkimit.
 • Informacione të mëtejshme:
  • Cookie sesioni

Cookie reklamash

Cookie-t e reklamimit (ose cookies të synuara) mbledhin informacione në lidhje me zakonet e shfletimit të lidhura me pajisjen tuaj dhe përdoren për ta bërë reklamimin më të rëndësishëm për ju dhe interesat tuaja. Këto cookies gjithashtu masin efektivitetin e fushatave reklamuese dhe gjurmojnë nëse reklamat janë shfaqur siç duhet. Ju mund të përdorni Menaxherin e Pëlqimit të BE-së në fund të faqeve nëse dëshironi të ndryshoni preferencat tuaja të pëlqimit. Lista e mëposhtme përcakton disa shembuj të këtyre llojeve të cookies:

Burimi i cookies: DoubleClick:

 • Qëllimi:
  • DoubleClick përdor cookies për të përmirësuar reklamat. Disa aplikacione të zakonshme janë për të synuar reklamat bazuar në atë që është e rëndësishme për një përdorues, për të përmirësuar raportimin mbi performancën e fushatës dhe për të shmangur shfaqjen e reklamave që përdoruesi ka parë tashmë.
 • Informacione të mëtejshme:
  • Klikoni këtu për politikën e privatësisë së Google në lidhje me DoubleClick https://policies.google.com/privacy?hl=en
  • Ju mund të hiqni dorë nga ndjekja nga DoubleClick duke vizituar https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
  • Biskota të vazhdueshme.

Burimi i cookies: Facebook Pixel

 • Qëllimi:
  • Ne përdorim pikselin e Facebook si një mjet për të kuptuar më mirë përdoruesit tanë, për të personalizuar përmbajtjen dhe reklamat, për të siguruar tipare të mediave sociale dhe për të analizuar trafikun në sit. Të dhënat e mbledhura mbeten anonime. Kjo do të thotë që ne nuk mund të shohim të dhënat personale të ndonjë përdoruesi individual. Sidoqoftë, të dhënat e mbledhura ruhen dhe përpunohen nga Facebook.
 • Informacione të mëtejshme:
  • Facebook është në gjendje të lidhë të dhënat me llogarinë tuaj në Facebook dhe të përdorë të dhënat për qëllimet e tyre reklamuese, në përputhje me politikën e tyre të privatësisë të gjetur në: https://www.facebook.com/about/privacy/
  • Nëse dëshironi të hiqni dorë, mund ta bëni në https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/
  • Biskota të vazhdueshme.

Cookie reklamash në faqet e lidhura

Cookies për reklamim mund të përdoren nga faqet e mediave sociale që janë të lidhura nga faqja jonë, të tilla si butonat 'Share' ose lojtarët e ngulitur të audios / videos, përveç sigurimit të funksionalitetit të kërkuar. Faqet e mediave sociale ofrojnë këto shërbime në këmbim të njohjes se ju (ose më saktë pajisja juaj) keni vizituar faqet e internetit të caktuara. Faqet e tilla të mediave sociale vendosin cookie reklamash si kur vizitoni faqet tona ashtu edhe kur përdorni shërbimet e tyre dhe largoheni nga faqet tona. Praktikat e biskotave të disa prej këtyre faqeve të mediave sociale përcaktohen më poshtë:

Politika e cookies e Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Politika e cookies e Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

Politika e Cookies në Instagram: https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig

Politika e Cookie e Pinterest: https://policy.pinterest.com/en/cookies

Politika e cookies e YouTube: https://policies.google.com/technologies/cookies

Politika e cookies për SoundCloud: https://soundcloud.com/pages/cookies

Politika e Cookies e Google Plus: https://policies.google.com/technologies/cookies

T R DREJTAT TUAJA P TOR QASJEN, korrekt dhe fshirjen e informacionit tuaj

Ju keni të drejtë të na kërkoni një kopje të Informacionit tuaj, për ta korrigjuar, fshirë ose kufizuar përpunimin e tij dhe për të marrë Informacionin që keni dhënë. Ju gjithashtu mund të na kërkoni të transmetojmë disa informacione që i keni dhënë një pale të tretë në mënyrë elektronike.

Ju keni të drejtë të kundërshtoni përpunimin e informacionit personal në bazë të interesave tona legjitime. Aty ku ne kemi kërkuar pëlqimin tuaj për të përpunuar Informacionin, ju keni të drejtë të tërhiqni këtë pëlqim në çdo kohë.

Nëse keni shqetësime të pazgjidhura, ju keni të drejtë të ankoheni tek një autoritet i BE-së për mbrojtjen e të dhënave ku jetoni, punoni ose ku besoni se mund të ketë ndodhur një shkelje. Ju lutemi kini parasysh se përjashtime të caktuara vlejnë për ushtrimin e këtyre të drejtave dhe kështu ju mund të mos jeni në gjendje t'i ushtroni të gjitha këto të drejta në të gjitha situatat.

Këto të drejta u nënshtrohen përjashtimeve të caktuara për të mbrojtur interesin publik (p.sh. parandalimin ose zbulimin e krimit) dhe interesat tona (p.sh. ruajtja e privilegjit ligjor). Në disa raste, kjo mund të nënkuptojë se ne jemi në gjendje të mbajmë Informacionin tuaj edhe nëse tërheqni pëlqimin tuaj. Ne do t'i përgjigjemi shumicës së kërkesave brenda një muaji.

Ju mund të çabonoheni nga çdo gazetë ose email të ndryshëm promovues në çdo kohë duke klikuar në lidhjet 'çregjistrohuni' të dhëna në komunikime të tilla. Ju nuk mund të hiqni dorë nga komunikimet në lidhje me Faqen, të tilla si verifikimi i llogarisë, konfirmimet e blerjes dhe mesazhet administrative, për sa kohë që jeni regjistruar në Sites.

RUAJTJA E TAT DHNAVE

Periudhat tona të mbajtjes së të dhënave personale bazohen në nevojat e biznesit dhe kërkesat ligjore. Ne i ruajmë të dhënat personale për aq kohë sa është e nevojshme për qëllimin (et) e përpunimit për të cilët janë mbledhur të dhënat personale, dhe çdo qëllim tjetër të lidhur, të lejueshëm. Për shembull, ne ruajmë detaje dhe korrespondenca të caktuara të transaksionit derisa të ketë skaduar afati kohor për pretendimet që vijnë nga transaksioni, ose për t'u përputhur me kërkesat rregullatore në lidhje me mbajtjen e të dhënave të tilla.

SIGURIA E TAT DHATNAVE

Ne kemi zbatuar masat e duhura teknike dhe organizative për të siguruar përpunimin e të dhënave personale. Këto masa mbrojtëse do të ndryshojnë në varësi të ndjeshmërisë, formatit, vendndodhjes, sasisë, shpërndarjes dhe ruajtjes së të dhënave personale dhe përfshijnë masa të dizajnuara për të mbajtur të dhënat personale të mbrojtura nga hyrja e paautorizuar.

Ne e kufizojmë qasjen në të dhëna personale për personelin dhe palët e treta që kërkojnë qasje në informacione të tilla për qëllime legjitime, përkatëse të biznesit.
Të gjithë anëtarët e stafit tonë, kontraktorët dhe palët e treta që do të kenë akses në të dhënat personale në udhëzimet tona do të jenë të detyruar të ruajnë konfidencialitetin dhe ne përdorim kontrollet e hyrjes për të kufizuar hyrjen tek individët që kërkojnë një qasje të tillë për kryerjen e përgjegjësive dhe detyrave të tyre.
Ne kemi politika të sigurisë së informacionit dhe politikat dhe sistemet e tij të sigurisë shpesh auditohen. Ne e marrim shumë seriozisht sigurinë e infrastrukturës sonë të IT-së.

Megjithëse marrim masa paraprake të arsyeshme për të mbrojtur informacionin tuaj personal, ne nuk mund të garantojmë sigurinë e informacionit tuaj personal. Çdo transmetim i informacionit personal përmes internetit dhe platformave mobile nuk është plotësisht i sigurt, dhe kështu, çdo transmetim i informacionit personal është në rrezikun tuaj. Ne nuk jemi përgjegjës për shmangien e cilësimeve të privatësisë ose masave të sigurisë që ne ofrojmë.

Siguria dhe siguria e informacionit tuaj varet gjithashtu nga ju. Aty ku ne ju kemi dhënë (ose ku ju keni zgjedhur) një fjalëkalim për të hyrë në pjesë të caktuara të Faqeve tona, ju jeni përgjegjës për mbajtjen konfidenciale të këtij fjalëkalimi. Ju nuk duhet ta ndani fjalëkalimin tuaj me askënd.

NDRYSHIMET N TO POLITIKN TON

Ne mund ta azhurnojmë politikën tonë herë pas here. Ne do t'ju njoftojmë për çdo ndryshim material në këtë Politikë të Privatësisë duke vendosur një njoftim në faqet tona. Ne ju inkurajojmë që të kontrolloni periodikisht dhe të rishikoni këtë politikë në mënyrë që të jeni të vetëdijshëm për çdo ndryshim të fundit.

SI T CON NA KONTAKTONI

Brenga e privatësisë . Nëse keni ndonjë shqetësim ose ankesë në lidhje me privatësinë në Sites, ju lutemi na kontaktoni në Hundeshagen Digital Media, LLC., Attn: Çështjet Ligjore, Qendra e Dizajnit Paqësor, Red Building West, 750 N. San Vicente Blvd., 9thFloor, East Hollywood, CA, 1312312, SH.B.A. ose na dërgoni me email në privacy@pamperedpeopleny.com. Ne do të bëjmë më të mirën për t'ju përgjigjur në kohën e duhur dhe në mënyrë profesionale në mënyrë që t'u përgjigjemi pyetjeve tuaja dhe të zgjidhim shqetësimet tuaja.

© Hundeshagen Digital Media, LLC. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Hundeshagen dhe pamperedpeopleny.com janë marka tregtare të regjistruara të Hundeshagen Digital Media, LLC

Horoskopi Juaj Për Nesër